Cikkeink

Józsefváros kizárta a Kék Pontot a kábítószerügyi egyeztető fórumból

Józsefváros képviselőtestülete, miután korábban felbontotta a Kék Ponttal kötött együttműködési megállapodást, ma  4 ellenvetéssel és 14 igennel kizárta alapítványunkat a  helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumból is, rövid nevén, a KEF-ből. Az önkormányzat honlapján korábban megjelent előterjesztésben még nem szerepelt  Ferencz Orsolya képviselő módosító indítványa. A módosítás lényege, hogy a megújuló KEF-be javasol új tagokat is delegálni, úgy mint egy szervezet, amelyik állítása szerint 80 %-os hatékonyságú tűcserét végez, szemben az általuk negatív hatásúnak ítélt Kék Ponttal. Az új jelöltek között vannak egyházi szervezetek  és Újhelyi Eszter szakértő is, aki egy korábbi, az önkormányzati újságnak adott interjújában cáfolta azt, hogy a tűcsere megszüntetése bármilyen veszélyt jelenthetne  a kerületre, vagy hogy HIV robbanástól  kellene tartania bárkinek.Újhelyi állításaival szemben, és a Kék Pont hiánypótló tevékenység mellett, 100 hazai szakember aláírásával, nyílt levél született Balog Zoltán miniszternek címezve.

A mai képviselőtestületen is megjelentek a Kék Pont képviselői, akik szót kértek és kaptak a nyílt ülésen.

Alábbiakban szó szerint közöljük Barna Erika, addiktológiai konzultáns, a Kék Pont kommunikációs igazgatójának hozzászólását:

“Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Jegyzőasszony, Tisztelt Képviselők!

Két hónappal ezelőtt, igazgatónk kért és kapott szót a testület előtt, de sajnos sem szavai, sem kérése nem jutott el az Önök füléig. Hívatlanul, de újra itt vagyunk, mert már messze nem csak a tűcsere program ügyéről van szó! Önök ma arról szavaznak, hogy a helyi kábítószerügyi egyeztető fórum, a KEF elé kerüljön –e az a javaslat, hogy a fórum, zárja ki soraiból a Kék Pont Alapítványt, hivatkozva arra, hogy január elsejével felbontották a köztünk lévő együttműködési megállapodást! Önök között ülnek olyanok, akik annak a testületnek is tagjai, vagy azok voltak. Ők pontosan tudják, hogy milyen munkát végeztünk a KEF keretein belül. Tudják azt is, hogy a KEFek, amelyek civil szerveződések, nem önkormányzati bizottságok, mindenhol az országban arra hivatottak, hogy a mindenkori nemzeti drogstratégia helyi megvalósulását koordinálják, a helyi igényekre és sajátosságokra szabva. Missziójuk az, hogy tömörítsék azokat a helyi érintetteket, amely intézmények, civil szervezetek, szakemberek a kábítószer-probléma megoldásában felelősnek érzik magukat, és akik, jellemzően önkéntes munkára épülve, a közös célért együttműködnek. A KEFek mindig nagyban építenek a szakmai civil szervezetek részvételére, hiszen ott a szervezeti misszió és a KEF ügye összeér, szakmai erőforrás és gyakorlati tapasztalat van mögöttük. Nálunk, a Kék Pont esetében ez különösen így van, hiszen szervezetünk komplex tevékenységet folytat, a prevenció, a kezelés-ellátás és az ambuláns rehabilitáció területén is dolgozunk – ahogyan azt tudják valamennyien, hiszen évek óta, nagyon színvonalasnak minősítve és egyhangúan fogadták el a szakmai beszámolóinkat – tehát amely területek, a már azóta parlament által is elfogadott, új Nemzeti Drog-ellenes Stratégia pilléreit is képezik.

2011-ben, amikor újjáalakult a kerületi KEF, a Kék Pont elsők között volt, amely szorgalmazta a kerületi drogstratégia megszületését. Igazgatónk, Prof. Rácz József elfogadta az akkor még alpolgármesterként, szakmai elnöknek őt jelölő jegyző asszony felkérését, és irányításával megkezdődött a közös munka.Mi javasoltuk a szükségletfelmérést és annak módszertanát. Oroszlánrészt vállaltunk a kerületben lezajlott iskolai kérdőívezésben, amely kutatás nélkülözhetetlen adatokat nyújtott a lassan összeálló képhez. Sokszor konzultáltunk a szociális városrehabilitációért felelős szakemberrel, és javaslatokat tettünk a Magdolna Program III. pályázat szakmai elemeire is. A kerületi drogstratégia fejezeteit civil szakember társainkkal szövegeztük, a koncepció lényege mindvégig egy helyi szintű, de komplex egészségügyi –és szociális ellátórendszer kiépülését szorgalmazta, centrumában egy tovább már nélkülözhetetlen, józsefvárosi drogambulanciával. Kértek tőlünk különböző költségkalkulációkat, azt is csatoltuk. Hogy a munka sikeres volt, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 2012 márciusában maga a polgármester úr nyilatkozta a sajtónak, hogy európai szintű, modellértékű stratégia készül el hamarosan, mert a dokumentum nagy része megvan, lassan elfogadásra is kerülhet! Mi mindannyiszor azt a tájékoztatást kaptuk, hogy csak annyi van még hátra, hogy a kínálatcsökkentő munkacsoportban, elsősorban a rendőrség is megírja javaslatait. Később is folytatódott a munka a KEF-en belül, így került sor például az igazgatónk által vezetett, 2012 júniusában létrejött háziorvosi képzésre is.

Sőt, ma is folyik a munka a KEFen belül és kívül kialakult együttműködésekre épülve. Utoljára éppen e hétfőn kaptunk egy hívást a központunkban, az önkormányzat egyik szociális intézményétől, amely egy közösen ellátott kliens ügyében keresi a kapcsolatot a Lujza utcában működő konzultációs, ambulancia-szerű közösségi ellátóhelyünkkel. Számítanak ránk, együtt akarnak velünk működni. Tehát a gyakorlat azt mutatja, hogy a kerületi fenntartású szociális intézményeknek is fontosak vagyunk. Idén szeptember végén, tehát az együttműködésünket már felbontó önkormányzati határozat után, Önök közül többen is megjelentek, igaz előzetes bejelentés és regisztráció nélkül, a Kutatók Éjszakáján meghirdetett nyilvános szemináriumunkon és érdeklődve végighallgatták azt. Meglepődtünk a látogatáson, de örültünk is neki, mert ez egy józanabb, a szakmai tapasztalatot és tudást tisztelő hozzáállás reményét keltette bennünk.

Ez a remény most megint elszáll, ha ezt a javaslatot, a Kék Pont KEF-ből való kizárását, Önök most megszavazzák! Mert hogy valójában itt most arról szavaznak, ezt mindannyian jól tudjuk, mivel az aktusra felkért fórumban egyértelműen többen ülnek az önkormányzat delegáltjai, mint a civilek, tehát a végső szavazás, ha lesz, csak formaság lesz.

Most kizárnának minket abból a civil kezdeményezésű KEF-ből, amelynek feladata lenne feltenni a következő kérdéseket, az Önök által sokszor és jogosan emlegetett, 80 ezer Józsefvárosi polgár nevében is:

Hol van a már majdnem elkészült, komplexitásában modell-értékű, a KEF által kidolgozott Józsefvárosi drogstratégia?

Miként haladnak a szociális városrehabilitáció Magdolna Program III., drogproblémát érintő részei, amiről szintén semmit sem hallani?

Milyen prevenció folyik a kerületi iskolákban, ha a korábban tervezett és a Magdolna programnak is részét képező program, sajnos nem kapta meg a kormányrendelet szerinti kötelező szakmai ajánlást, amely nélkül nem kerülhet be már program szeptembertől az iskolákba?

És végül, de nem utolsó sorban, hogyan kíván Józsefváros, a drogszemét probléma sajátos „megoldása” után reagálni a több ezer, kerületi intravénás drogfogyasztó problémájára, ha azt a szervezetet, amely sok érintett esetében egyedüliként van kapcsolatban ezzel a kezelésbe irányításra is szoruló csoporttal, módszeresen, nem kívánatos szervezetnek akarja nyilvánítani a kerületben?

Természetesen nem szeretnék minden áron olyan klubnak tagja lenni, amely nem lát szívesen minket a tagjai között, de mint felelős döntéshozókat, tisztelettel kérjük Önöket, gondolják mégegyszer át, valóban ez a döntés szolgálja a kerület jövőjét, a 80 ezer józsefvárosi polgár érdekeit?

Köszönjük.”

További vélemények, a teljesség igénye nélkül (nem feltétlen szó szerinti, hanem tartalmi közlésben, a Kék Pont által lejegyzetelt emlékeztető alapján, így a véleményező képviselőket jellemzően nem nevezzük meg) a hozzászólásunkat követő  képviselői vitából, részben válaszként szánva a Kék Pontos kérdésekre is:

Balogh István  Szilveszter – jelenlegi KEF elnök:

– a Kék Pont pont azért nem érdemli meg hogy a KEF-ben legyen, amit eddig csinált (később többszöri ellenzéki képviselői kérésre sem árulta el, mire gondolt, a szerk.)

–  a drogstratégia jól van, jó helyen van, biztos helyen van, mintaértékű lesz

– az új tagok által a Kék Pont pótolható

vélemények  kizárást támogató képviselőktől:

–  a kábítószereseknek szóló ártalomcsökkentés nem a leszoktatásról szól

– a Kék Ponttal pont az a gond, hogy nem nyújt komplex szolgáltatásokat. Mi most olyan új tagokat keresünk, akik ezt a fajta szemléletváltást, a komlexitást képviselik

– a vita elment abba az irányba, amely már meghaladja ennek a fórumnak a kompetenciáit, ehhez a vitához a megfelelő fórum a az addiktológiai szakma lenne

– amit kellett tennünk, azt a lakossági elégedetlenségek indokolták és a visszahozott és a kiadott tűk aránya, a sok utcán maradt tű

– a többségi társadalom érveit is figyelembe kell venni

– a rehabilitáció legfontosabb, ne agitáljuk ilyen tűcserével! A végén ez oda vezet, hogy mi adjuk majd az anyagot is, meg belövő szobák is lesznek

(E megjegyzésre utána egy ellenzéki képviselőtársa emlékeztette a hozzászólót, hogy a belövő szoba ötlete először képviselőtársától, Ferencz Orsolyától hangzott el a sajtóban)

a kizárást nem támogató képviselők véleményeiből:

– még mindig nem hallottam egyetlen szakmai érvet sem amellett, hogy miért kezeljük a Kék Pontot másképpen, mint bármelyik más kábítószerrel foglalkozó szervezetet, miért ne lehetne tag

– azok a szervezetek akik benne lesznek a KEF-ben, azok vélhetőleg ugyanúgy nem tudják majd képviselni a teljes komplexitást

– eddig az volt a tapasztalat, hogy sokak részéről nagyon esetleges volt a részvétel a KEF-ben, ami a  Kék Pont részéről állandónak volt mondható

folyt. köv.