A KÉKPONT

Missziónk

Egy általunk megálmodott jövőben az emberek nagyfokú önismerettel és nyitottsággal néznek szembe a szenvedélyek okozta kihívásokkal és elsajátítják a mértékletesség erényét.

A Kék Pont célja, hogy a problémás szerhasználat társadalmi jelenségével foglalkozva elősegítse egy befogadó és produktív társadalom megszerveződését.

Hatalmas a felelősségünk abban, hogy klienseink elvárásainak szempontjából a regionális addiktológiai ellátásban a legjobbak legyünk, és a legjobb ambuláns szolgáltatást nyújtsuk számukra. Úgy alakítjuk szervezetünket, hogy a felépülési szemlélet és az innovatív módszerek példaképeivé váljunk, folyamatosan azon dolgozunk, hogy klienseink számára minél értékesebb munkát végezzünk, és biztosítsuk, hogy munkatársaink szeressenek a Kék Pontnál dolgozni.


Szervezeti értékeink

Szakmailag elkötelezettek és elhivatottak vagyunk. 

Ez egyrészt jelenti a megalapozott szakmai tudást, illetve annak folyamatos bővítésének és megosztásának, átadásának igényét és képességét, a kollégák és leendő kollégák (hallgatók, gyakornokok) között. Másrészt jelenti a hozzánk forduló szerhasználókkal, felépülőkkel és hozzátartozókkal való partneri együttműködést, a klienssel közösen kitűzött célok elérésének támogatása érdekében egyfajta szakmai alázatot.

Hiszünk a közösségben.

Fontosnak tartjuk a felépülőkkel való együttműködést, a felépülő közösségek támogatását, mint a szervezeten belüli és kívüli, szakmán belüli és rokon szakmák közötti együttműködést. Tágabb értelemben fel akarjuk ébreszteni a társadalmi felelősségvállalás érzetét, hogy a szerhasználattal érintettek ügyét felkarolják, sajátjuknak érezzék.

Nyitottak vagyunk.

A kliensekkel ítéletmentes, a személyes adatok tekintetében biztonságos légkört igyekszünk kialakítani, nyitottak vagyunk a szakmai újítások, kihívások, az innováció iránt.

Kreatívak vagyunk.

A célcsoport elérése érdekében innovatív projekteket hozunk létre; bemutatjuk a lokális médiában a prevenció, és a kezelés fontosságát, felhívjuk a társadalom, és a döntéshozók figyelmét ennek jelentőségére, segítjük a munkába és a társadalomba való visszatérést. Programjaink megvalósításához állami támogatást, és public funding akciókat szervezünk.


Küldetésnyilatkozat

A Kék Pont az ország egyik vezető addiktológiai szakmai műhelye, és Közép-magyarország egyik legszínvonalasabb ambuláns ellátója. Ezt annak köszönhetjük, hogy szakmailag elhivatottak, nyitottak, kreatívak vagyunk, hiszünk a szakmai és felépülő közösségek pozitív, formáló erejében, és nemcsak klienseink iránt, de kollégáink és a szakmai utánpótlás iránt is felelősséget vállalunk.


Jövőkép

A Kék Pont 2024-re a Közép-magyarországi Régió legjobb szolgáltatásokat és versenyképes jövedelmet biztosító szolgáltatója lesz, az ambuláns addiktológiai szolgáltatások terén. A szakmai fejlesztés és innováció terén megtartjuk országosan vezető pozíciónkat.


Történetünk

1996-ban alapítottuk meg a Kék Pontot. Akkor úgy ítéltük meg, hogy Magyarországon hiányoznak az olyan intézmények, ahol komplex módon, egy intézmény keretében, összehangoltan nyújtanak egészségügyi, szociális és jogi szolgáltatásokat a pszichoaktív szerhasználó klienseknek. Láttuk, hogy a szerhasználókat nem lehet pusztán orvosi esetként kezelni, hiszen sokféle problémájuk lehet, amivel foglalkozni kell. Valljuk, hogy nem „gondozni” kell ezeket a klienseket, hanem a felépülésüket segíteni, támogatni őket a jobb életminőségük elérésében. Az alapításkor is úgy gondoltuk, hogy ha egy szerhasználó nem akarja abbahagyni a szerhasználatot, akkor is foglalkozni kell vele, csökkenteni a szerhasználat ártalmait. Mindezekre a célokra olyan szervezeti formát kerestünk, amely alkalmas ezen feladatok ellátására; így hoztuk létre a Kék Pont Alapítványt, mint nonprofit, civil, azaz nem-kormányzati (NGO) szervezetet. A Kék Pont 1999 óta közhasznú alapítványként működik.

Jelenleg önkénteseinkkel együtt közel 50 munkatársunk dolgozik a két drogambulanciánkon, a prevenciós programokért felelős Biopolitikai Műhelyben és a különböző ártalomcsökkentő kezdeményezéseinkben.