Vekop-projekt, Békásmegyer

Azonosító: Vekop-621-15-2016-0009

Cím: Szociális városrehabilitáció megvalósítása Békásmegyeren

Teljes futamidő: 2018. 10. 01-2021. 09. 30.

Támogatási összeg: 708 828 407.- Ft

Főpályázó: III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata.

Ebből az alapítvány, mint szoft elemeket végrehajtó konzorciumi partner részvétele:

Futamidő: 2018. 10. 01-2020. 09. 30.

Támogatási összeg: 32 500 000.- Ft

A projekt célja a békásmegyeri lakótelep egyes tömbjeiben önkormányzati bérlakások, illetve az akcióterületen lévő közösségi szolgáltató intézmények felújítása, illetve az akcióterületen élő lakosság segítése a munkaerő-piaci és szociális reintegrációban, a városrész rehabilitációja érdekében. Ezen belül az alapítvány által végzett tevékenységek: alacsonyküszöbű és közösségi szolgáltatások nyújtása, ezek fejlesztése szerhasználattal veszélyeztetett fiataloknak, szerhasználóknak és hozzátartozóiknak, illetve az akcióterületen élő, veszélyeztetett és szerhasználó lakossággal foglalkozó szakemberek, továbbá fiatalok szülei számára rövid, addiktológiai információs képzések, a szociális szakemberek számára mélyebb ismereteket nyújtó, pontszerző szociális továbbképzés biztosítása.


A KÉK PONT ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK RÉSZLETEI

A Kék Pont Alapítvány tevékenységei segítségével a projektben a szerhasználat prevenciója valósul meg. Célunk továbbá a problémás szerhasználók és családjaik szélesebb körének elérése és bevonása a felépülési folyamatba. Ehhez szolgáltatásaink megerősítése, fejlesztése, és bemutatása a szakemberek és a lakosság minél szélesebb körének.

Információs képzések (szülők, diákok) szerhasználat és viselkedési addikciók területén, ezzel a veszélyeztetettek körében a prevenció és a korai felismerés, kezelésbe vonás elősegítése.

  • A tervezett 10 db képzés 2020 első negyedév végére megvalósult.

Szakemberek számára szerhasználat és viselkedési addikciók területén szakmai továbbképzések, ezzel a szakemberek felkészítése a problémás szerhasználat és más addikciós esetek hatékonyabb kezelésére.

2020 első negyedév végéig megvalósult:

  • 1 db Korszerű addiktológia című, 5 napos,
  • pontszerző képzés szociális szakembereknek (15 fő)
  • 2 db egynapos információs képzés iskolapszichológusoknak (47 fő)

Tervben:

  • 2 db ASI tréning szociális, egészségügyi szakembereknek,
  • 1 db Korszerű addiktológia című, 5 napos, pontszerző képzés szociális szakembereknek,
  • 3 db egynapos információs képzés pedagógusoknak.

14-24 éves fiatalok számára a prevenciót, elérést és ellátásba kerülést elősegítő foglalkozások (kulturális, művészeti és sporttevékenység), illetve az aktív állampolgárrá válást és a befogadó társadalom szemléletének terjesztését támogató foglalkozások a City Art Műhely keretein belül.


A City Art Műhely és a Radio BKS a Facebookon is elérhető!