Cikkeink

Tapasztalati szakértők kontra professzionális segítők?

“A felépülô segítôk munkája eredményességét és hatékonyságát – összevetve a professzionális segítôkkel – a szakirodalomban vita övezi. Való- jában ez a vita a „sorstárs alapú” felépülési tá- mogató szolgáltatásokkal kapcsolatban alakult ki; ezek a szolgáltatások a tágabb értelemben vett felépülési modellel dolgoznak (erôteljesebben hangsúlyozzák a felépülés komplex jellegét és a felépülést segítô közösségek szerepét). White (7) áttekintette a tapasztalati szakértô alapú (peer-based recovery support) szolgáltatások mûködését. Véleménye szerint helytelen szembeállítani a tapasztalati szakértésen és a professzionális segítésen alapuló terápiás modelleket. A tapasztalati szakértôk (peer-based recovery supporter) a felépülés egyes lépéseinél hatékonyabbak lehetnek, mint a professzioná- lis segítôk, ez azonban a felépülés teljes folyamatára nem érvényes.”

A fenti idézet abból a nemrég megjelent tanulmányból származik, amely az “Addiktológiai területen dolgozó tapasztalati szakértők:interpretatív fenomenológiai analízisen alapuló kutatás” címet kapta , és amelyet Kassai Szilvia, Pintér Judit Nóra és Rácz József, a Kék Pont szakmai igazgatója jegyeznek.  

A tanulmány szövege letölthető ezen a linken.

A közelmúltban egyébként szakmai diskurzus folyt a különböző lehetséges, hazai felépülési értelmezésekről, illetve  a tapasztalati szakértők és a professzionális segítők bevonásának kérdéseiről  a Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek szövetsége, a Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület és az ELTE PTK közös szervezésében megrendezett “Ismerjük-e, értjük-e egymást eléggé ?” c. konferencián is.

Kollégánk, Takács József pszichológus, a Kék Pont felépülési koordinátorának kiselődása –  abból az apektusból közelítve meg a témát, hogy mitől tud egy felépülési központ több lenni, mint egy drogambulancia –  itt tekinthető meg.

További előadásokezen a linken.

A kerekasztal-beszélgetés, majd pedig a vitafórum itt látható: