Cikkeink

HIV pozitív klienst szűrtünk, mégis megszűnhet a tűcsere

Ősztől megszűnhet a nyolcadik kerületi tűcsere program. Több ezer injekciós droghasználó maradhat ellátatlanul, és monitorozhatatlanná válhat a HIV/AIDS- veszély.

A Kék Pont Alapítvány sajtóközleménye

A tavaly ősszel indított önkormányzati támadások, az ellenünk azóta sem szűnő lejáratási kampány és a különböző ellehetetlenítési kísérletek eredményeként, valamint a január óta tapasztalható dinamikus forgalom-emelkedés és a súlyos pénzügyi forráshiány miatt, azonnali szolgáltatás-csökkentést vezet be a Kék Pont józsefvárosi tűcsere programja. Május 26-tól a kiadott steril tűk számának radikális csökkentésére kényszerülünk és e héttől, a szerdai napokon nem nyitunk ki. A csökkentés augusztus 31-ig tervezett. Szeptembertől csak akkor tudjuk tovább működtetni a hiánypótló ártalomcsökkentő szolgáltatást, ha azt a szakminisztérium, a szakmai egyeztetésen ismertetett krízishelyzet és a tudomására jutott adatok, valamint a részletes költségvetési indoklás alapján, kiemelt állami programként kívánja kezelni, és a jelenlegi 6 millió Ft –os éves alaptámogatás helyett, 30 millió Ft-tal támogatja a program működését. Meggyőződésünk, hogy a program fennmaradását indokolja az a tény is, hogy a tűcsere program kliensei körében, az elmúlt hetekben végzett és az Országos Epidemiológiai Központ  által megerősített eredményt közlő HIV kampányszűrésen, 2006 óta először, pozitív leletet regisztráltunk.

Kilenc hónapja tartó, nagyrészt a nyilvánosság előtt zajló, rengeteg energiánkat felemésztő folyamat és számos szakmai egyeztetés előzte meg a mostani nehéz döntést. A következő hónapokban várható lépésekről előzetesen konzultáltunk a budapesti tűcsere programok vezetőivel, a drogszakmai ernyőszervezetek képviselőivel és tájékoztattuk róla az EMMI drogügyekért is felelős főosztályát, illetve a nemzeti drogkoordinációt is.

Döntésünk előzményei, 10 pontban:

1. Józsefváros felbontotta a Kék Ponttal kötött együttműködést.

Ismeretes, hisz a hazai médiában is nagy visszhangot kapott, tavaly szeptemberben a Józsefvárosi Önkormányzat képviselőtestülete, minden előzetes jelzés nélkül döntött arról, hogy 2014 januárjától felbontja a Kék Pont Alapítvánnyal még 2010-ben kötött együttműködési szerződését. A kerületi döntéshozók arra hivatkoztak, hogy szervezetünk szerződést szegett, nem teljesítette a drogszemét begyűjtésére vonatkozó, szerződésben vállalt feladatát, vagyis nem gondoskodott a veszélyes droghulladék utcáról való „eltüntetéséről”, ezzel fokozódó járványveszélyben tartva a kerület lakosságát. Alapítványunk mindvégig tagadta a vádakat, mivel a korábbi önkormányzati megállapodásunk értelmében, a drogszemét begyűjtésére három partner kötelezte el magát: az Önkormányzat, a helyi Közterület-fenntartó és a Kék Pont. Mi kizárólag az ún. rejtett droghasználói csoportok felkutatását vállaltuk, a nem közterületen zajló drogszemét begyűjtésével. Számos esetben érveltünk azzal is, hogy a nemzetközi gyakorlatban sehol sem feladata az ártalomcsökkentő programoknak a köztéri takarítás, azt mindenhol erre specializálódott, felkészült, általában az önkormányzat vagy állam által támogatott szolgáltatók végzik. A tűcsere programok elsődleges feladata a HIV és hepatitis járványok megelőzése, steril tűcsere eszközök hozzáférését biztosítva az injekciós droghasználó klienseknek. 2013 őszétől, az önkormányzati kommunikációban időről–időre csúsztatások, valótlanságok és súlyos vádak jelentek meg a tűcsere programok feladatát, jelentőségét illetően, és a Kék Pont szakmai tevékenységéről, alapvetően megkérdőjelezve az ártalomcsökkentő programok létjogosultságát, és szervezetünk tisztességes működését.

2. Józsefváros javasolta a Kék Pont kizárását a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumból.

2013. novemberében a Józsefvárosi Önkormányzat tagfrissítést javasolt a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) számára, és a képviselőtestület megszavazta, hogy a Kék Pont ne legyen tagja az új szerveződésnek, hivatkozva az együttműködés felbontására. Szervezetünk 2011 óta volt a KEF aktív tagja, számos civil szakmai ajánlást, programtervet készítettünk a kerületi drogstratégia megszületését szorgalmazva, amely azóta sem került elfogadásra, Józsefvárosnak ma sincs érvényes drogstratégiája. A KEF szakmai vezetője korábban igazgatónk, Prof. Rácz József volt, jelenlegi koordinátora a magát szcientológusnak nem tartó, de szcientológus rendezvényeken rendszeresen előadó Szomor Katalin lett.

3. A BRFK felbontotta a budapesti tűcserékkel kötött együttműködést

Ugyancsak novemberben, előzetes egyeztetés nélkül, a Budapesti Rendőrfőkapitányság felbontotta a budapesti tűcsere programokkal még 2004-ben kötött együttműködési megállapodását. A korábbi megállapodás fontos eleme volt, hogy a tűcsere programok környékén rendőri igazoltatások, intézkedések csak kiemelten indokolt esetekben történnek, hogy az ártalomcsökkentéssel foglalkozó programok ne lehetetlenüljenek el, és hogy a kliensek hozzáférjenek a szolgáltatásokhoz. Az elmúlt egy évben a Kék Pont nyolcadik kerületi tűcsere programjának környékén érzékelhetően megszaporodtak az utcai igazoltatások, rendőri intézkedések.

4. A szakminisztérium 13 Millió Ft-tal támogatta Józsefváros drogszemét kezelését, ez mégsem hozott nyugalmat.

Decemberben a szakminisztérium bejelentette, hogy 13 millió Ft-tal támogatja a Józsefvárosi Önkormányzatot, a kerületi drogszemét probléma kezelését segítendő. Az Önkormányzat ennek eredményeként egy újonnan bevont civil partnert nevezett meg a feladatra. A bejelentéstől azt reméltük, hogy a döntés egy csendes, megtűrt viszonyt hoz a jövőben számunkra, amelyben erkölcsi vagy anyagi támogatást nem remélhetünk ugyan a kerület vezetésétől, de talán a további ellehetetlenítésünkről lemondanak. Sajnos tévedtünk.

5. Az Orczy Egyesület tűntetés szervezett  a Kék Pont ellen.

Idén januárban egy addig ismeretlen kerületi civil szervezet, az Orczy Egyesület szervezett ellenünk ál-civil tüntetést. Utóbbit igazolja az a tény is, hogy józsefvárosi önkormányzati képviselő cége biztosította a rendezvény hangosítását. A szervezet képviselői a Kék Pont kerületből való kivonulását követelték, munkatársainkat a kliensek „halálba segítésével” vádolták. Az Egyesület képviselői a Kék Pont többszöri felhívására sem vállalkoztak sem közvetlen egyeztetésre, sem nyílt vitára.

6. A Józsefvárosi önkormányzat nem fogadta el a Kék Pont 2013-as szakmai beszámolóját, ami automatikus  és drasztikus helyiség bérleti díj emelést vont maga után.

Áprilisban a Józsefvárosi Önkormányzat képviselőtestülete nem fogadta el a Kék Pont 2013-as szakmai beszámolóját. A határozatban többek között olyan tájékoztatást, adatokat hiányoltak, amelyek az azt megelőző évek szakmai beszámolóiban sem szerepeltek, habár akkor  azokat a képviselőtestület egyhangúlag  fogadta el. Mivel az Alapítvány ez évtől önkormányzati együttműködési szerződéssel nem, de 2016-ig érvényes helyiségbérleti szerződéssel továbbra is rendelkezik, az abban foglaltak alapján, az Önkormányzat a szakmai beszámoló el nem fogadásával, januártól visszamenőleg megvonta a Kék Ponttól a kedvezményes bérleti díjat a nyolcadik kerületi helyiségcsoporjára. Ez a tűcsere program helyiségére nézve a korábbi 22.212 Ft helyett januártól 100.862 Ft-os havi bérleti díjat jelent, összességében és egyben, május hónapban 415.462 Ft-os bérleti díj kiegyenlítésére kötelezve minket. A másik, ugyancsak Kék Pont által használt kerületi helyiségünk bérleti díja szintén drasztikusan megemelkedett, az  80.394 Ft kiadást jelentve nekünk havonta. E brutális, és a környék adottságait figyelembe véve irreálisan magas bérleti díjnak a  folyamatos kifizetésére a Kék Pontnak nincs lehetősége, s a velünk kapcsolatban álló támogatók is jelezték, hogy az emelt bérleti díjat nem kívánják – rajtunk keresztül – az önkormányzat kasszájába utalni.

7. Folyamatos forgalomemelkedés. eszköz-és forráshiány a tűcserében.

Január óta folyamatos és erőteljes forgalmi emelkedést tapasztalunk a tűcsere programban. Egy 14 órától 18 óráig tartó ügyeleti idő alatt, az év eleji napi 80 fős létszámhoz képest, ma átlagosan 123 kliens fordul meg a programban, de előfordul az is, hogy 160-170 fő jelenik meg. Ez drasztikusan megemeli a tűcsere eszközigényét, megkívánná a szakmai team fejlesztését és bővítését, és további biztonsági intézkedések szükségességét veti fel. Klienseink túlnyomó része ún. új típusú, designerszer-használó, naponta akár 10-szer, 15-ször is szúrnak, és egyre több a pszichotikus állapotot mutató esetünk. A Kék Pont tűcsere program jelenlegi működési támogatása mellett, az eddig érvényben lévő, de már ugyancsak korlátozott tűkiadást jelentő 10-5-–ös cserearánnyal (10 db használt tűt cserélünk be és  maximum és 5 db-ot adtunk ki csere nélkül is pluszban, tehát összesen 15 db tűt vihetett el valaki eddig) június végéig lenne elegendő tűcsere eszközünk.

8. Szűkülő források, anyagi ellehetetlenülés

A szakminisztériumi pályázaton tavaly a Kék Pont tűcsere, miközben az ország legnagyobb forgalmú tűcsere programja, történetében először, nem nyert támogatást, forráshiányra hivatkozva. Ugyanakkor a Nemzeti Drogfókuszpont 2012-es adatai szerint, az országban működő tűcsere programokban megjelent kliensek 35% -a nálunk jelent meg, a kiadott tűk száma az országos mennyiség 30%-át tette ki.

9. A normatíva – típusú állami alaptámogatással nem fenntartható tovább a program.

A Kék Pont tűcsere program költségvetésének fix éves alapját az a szenvedélybetegeknek szóló alacsonyküszöbű szolgáltatásoknak megítélt éves, normatíva–szerű pályázati támogatás adja, amely 6 millió Ft/év. A Kék Pont a többi szakmai szervezethez és az ernyőszervezetekhez hasonlóan, évek óta jelzi a szakminisztérium illetékeseinek, hogy a törvényben szabályozott szolgáltatás biztosítása nem megoldható ebből az összegből. Sőt, ez az összeg még a munkatársak bérének kifizetésére sem elegendő (bruttó 500 ezer Ft/hó/program/minimum elvárt 140 munkaóra/hét), nemhogy a szükséges tűcsere eszközök vagy rezsiköltségek biztosítására! Alapítványunk évek óta egyéb pályázati támogatásokból, ill. elsősorban magánadományokból pótolja a hiányzó működési költségeket. Korábbi szervezeti tartalékaink mostanra elfogytak.  A magánadományozói források az elmúlt években folyamatosan csökkentek, a jelenleg is hozzáférhető támogatások már vagy csak dedikált szolgáltatásokra (pl. szűrésre) fordíthatóak, vagy már eszközt vásároltunk belőlük, amiből csak újabb korlátozással gazdálkodhatunk tovább, és mindössze pár hónapig tart ki a készletünk. A Kék Pont készített egy alapműködést biztosító, részletes és a nyilvánosság elé tárt költségvetési táblázatot, amely bemutatja, hogy a nyolcadik kerületi tűcsere program éves szinten kb. 30 millió Ft-os támogatást igényel, függetlenül attól, hogy a programot a Kék Pont vagy más szakmai szervezet működteti-e a jövőben. Ez az összeg még nem számol egy a jövőben drasztikusan emelkedő forgalommal és egy fokozott járványügyi helyzettel.

10. Kiszűrtük az első HIV pozitív klienst a Kék Pont kampányszűrésén.

Az Országos Epidemiológiai Központtal együttműködésben lefolytatott HIV és hepatitis kampányszűrés alkalmával, 1 esetben HIV pozitív eredményt kaptunk. Érintett kliensünk különösen veszélyeztetett célcsoport tagja, injekciós droghasználó, hajléktalan szexmunkás. A jelzett egy HIV pozitív eset ugyan önmagában fokozott járványügyi helyzetet még nem jelent, de számunkra mindenképpen azt jelzi, hogy  a HIV prevencióban vállalt feladatok tekintetében azonnali és közös felelősséget kell vállalnia az érintetteknek. Mi úgy gondoljuk, hogy a Kék Pontnak ebben szakmai feladata van, nekünk színvonalas, korszerű szakmai programot kell biztosítanunk. Ehhez azonban hiányzik a megfelelő állami támogatás, az együttműködő, de legalábbis nem ellehetetlenítő önkormányzati támogatás, és a rendőrségi együttműködés. Ha mindezek ellenére mi továbbra is, messze erőnkön felül, próbáljuk időről-időre biztosítani a működéshez szükséges hátteret, azzal számos nagy probléma merülhetne fel. Egyrészt már a Kék Pont egyéb, tűcseréhez nem kötődő, az elmúlt 17 évben kialakult és ismertté vált szolgáltatásai is veszélybe kerülhetnek, másrészt fenntartanánk annak látszatát, hogy Magyarország legnagyobb forgalmú tűcsere programjában, Budapest legveszélyeztetettebb kerületében, ily módon reális esély van a HIV/AIDS fertőzések kialakulásának megelőzésére, vagy a járványok megfékezésére. Ez a képmutatás számunkra sem szakmailag, sem etikailag nem vállalható.

Mindezek értelmében, május 28-tól, előre láthatólag augusztus 31-ig a cserélhető tűk számát 10 db/főről 2 db/fő-re csökkentjük a Kék Pont tűcsere programjában, és a korábbi gyakorlattal szemben, a szerdai napokon nem lesz elérhető szolgáltatásunk. Ezzel egyidejűleg, újabb szakmai egyeztetést kezdeményezünk a Nemzeti Drogkoordinációval, ismertetve a kialakult helyzetet és a program működtetéséhez szükséges anyagi alap mértékét. Amennyiben a magyar állam világosan elkötelezi magát a nyolcadik kerületi intravénás droghelyzet hatékony kezelésére, és ennek értelmében kiemelt programként deklarálja a józsefvárosi tűcsere programot, valamint garanciákkal biztosítja az alapműködéshez szükséges pénzügyi hátteret, úgy a Kék Pont képes folytatni ősztől a tűcserét. Amennyiben ez nem történik meg szeptemberig, úgy a Kék Pont tűcsere programja megszűnik, és mint 2014 végéig érvényes szerződésekben alacsonyküszöbű szolgáltatások nyújtására kötelezett szakmai szervezet, egyéb, de a tűcserét mellőző program- elemeket fogunk kínálni e kiemelten veszélyeztetett klientúrának.

Őszintén reméljük, hogy a parlament által 2013. év végén elfogadott új Nemzeti Drog-ellenes Stratégiában is szereplő célkitűzések alapján, amelyek a legveszélyeztetettebb drogfogyasztói csoportokat elérő ártalomcsökkentő programok szükségességét is tartalmazzák, és a nemzetközi HIV/AIDS megelőző tendenciák ismeretében, ez a több ezres létszámú droghasználói csoport nem marad ellátatlanul. Ha mégis így lesz, annak beláthatatlan következményei lehetnek mind az érintett drogfüggőkre, mind a többségi társadalom számára, és annak felelőssége a politikai és szakmapolitikai döntéshozókat fogja terhelni.

A Kék Pont 2013-as szakmai beszámolója itt olvasható.

A nyolcadik kerületi tűcsere program alap működési költségigényei az alábbi három táblán láthatók:

További információkért, kérjük, keressék az alapítvány kommunikációs igazgatóját, Barna Erikát a 06-70/607-50-40-es telefonszámon vagy az info@kekpont.hu címen!