Cikkeink

Ki nyer ma? És holnap? Játék és hatalom 10 percben.

Aki kérdez: Dr. Ferencz Orsolya józsefvárosi képviselő. És nem válaszol(hat) senki…

Április 22-én, kedden délután, a Józsefvárosi Önkormányzat Humánszolgáltatási Bizottsága, 9 elutasítás ás 4 elfogadás mellett, elutasította a Kék Pont Alapítvány 2013-as szakmai beszámolóját. Ezt megelőzően, 2013 szeptemberében, minden előzetes megkeresés és együttműködő partnerek közt elvárható probléma felvetés nélkül, a képviselőtestület váratlanul felmondta a Kék Ponttal kötött együttműködési szerződést, december 31-ei hatállyal, később kezdeményezte az Alapítvány  Józsefvárosi Kábítószeregyeztető Fórumból történő kizárását is.  A keddi bizottsági ülésen Dr. Ferencz Orsolya önkormányzati képviselő ismét kemény vádakkal illette az Alapítványt, megkérdőjelezve a beszámoló dokumentumban olvasható tények hitelességét és számos, a Kék Pont jó hírnevét  sértő kérdést is felvetett. Az önkormányzat honlapján, előzetesen sem az előterjesztés szövege, sem a szervezet szakmai beszámolója nem került nyilvánosságra, szemben más civil szervezetek beszámolóival és a velük összefüggésben született előterjesztésekkel. (Ez a közzététel egyébként olyan esetekben nem kötelező, ahol a bizottság a tárgyalni kívánt kérdést nem tekinti  a “lakosság széles körét érintőnek”, de ez esetünkben a hónapok óta tartó önkormányzati kommunikáció alapján értelmezhetetlen.) Az Alapítvány képviselői, bár az ülésen jelen voltak és jelezték is, hogy reagálni  kívánnak az elhangzottakra,  nem kaptak szót. A bizottság elnöke automatikusan nem adott megszólalási lehetőséget nekik, helyette megszavaztatta a képviselőket arról, hogy a Kék Pont képviselheti-e álláspontját, mire a kormánypárti képviselők egyhangúlag elutasították azt.

A szakmai beszámoló el nem fogadása – az Önkormányzat és a Kék Pont között korábban kötött helyiségbérleti szerződés értelmében – a gyakorlatban azt jelenti, hogy a civil szervezettől Józsefváros megvonja a kedvezményes bérleti díjat, s a bérlő, a kedvezményes és a  piaci bérleti díj közötti különbséget visszamenőleg is, 2014 januárjától  köteles megfizetni. Vagyis azt, amit az önkormányzatnak nem sikerült szakmailag és szakmapolitikailag elérnie az eltelt 7 hónapban – hogy a Kék Pont beszüntesse tűcsere szolgáltatását a kerületben – azt most megpróbálja a program  anyagi ellehetetlenítésén keresztül.

Ferencz Orsolya hozzászólása számunkra komolyan nem vehető képviselői vélemény volt. Egyfajta (szín)játék. Hiszen ha nem az lett volna, joggal gondolhatnánk, hogy a képviselő kíváncsi lett volna a válaszainkra is.

Mik szerepeltek a képviselő kérdései, vádjai, csúsztatásai és hazugságai között? Az alábbiakban –  a teljesség igénye nélkül –  néhány elhangzott felvetésére térünk ki:

A  beszámoló nem tartalmazza a program költségvetési adatait.

Költségvetési adatokat soha nem tartalmaz a szakmai beszámolónk. Így volt ez az elmúlt években is, amikor a képviselőtestület  egyhangúlag megszavazta a beszámolónkat. Költségvetési adatainkról, a Kék Pont évente elkészülő közhasznúsági jelentéseiből tájékozódhat bárki, amelyek az Alapítvány honlapján is elérhetők. Az ideit is május 31-ig kell jogszabály szerint a kuratóriumnak elfogadnia, illetve  letétbe helyeznünk. Megjegyezzük, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat soha, egyetlen fillérrel sem támogatta a Kék Pontot, értelemszerűen (kerületi) közpénz felelős elköltését sem kérheti rajtunk számon. Józsefvárosi programunkban, 2013-ban, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű és közösségi szociális ellátásért kapott állami  támogatásból gazdálkodtunk, ez évi 6+8 millió Ft-ot jelentett (melyből törvény szerint előírt  végzettséggel kellett (volna, ha elég lett volna rá)  6+ 2 munkatársat fizetni, illetve rezsit és tűcsere eszközt) 2013 nyarán ellenőrizte az NRSZH  (pályázatkezelő intézmény) a VIII. ker. közösségi és alacsonyküszöbű szolgáltatásainkat (is) – tudniillik, hogy a szakmai tevékenység, az ezek alapját képező engedélyek és ezzel együtt a pénzfelhasználás megfelelt-e a jogszabályban előírtaknak – és mindent rendben talált. Az erről szóló hivatalos iratok  megtekinthetők a Kék Pont székhelyén. Szakminisztériumi támogatásból lényegében HIV és hepatitis szűréseket  finanszíroztunk. Egyéb alapítványi és magánadományozói támogatásokból a támogató fél fele tartozunk beszámolási kötelezettséggel.

Tulajdonképpen hogyan vehető komolyan hogy hány kliens is fordult meg a programban, ha a tűcsere program anonim program?

Többször is elmondtuk és leírtuk már, hogy a magyarországi  tűcsere programok egységes szakmai protokolljuk szerint egy kódnév-regisztrációs rendszert használnak, így összesítik a kliens – és tűforgalmat és a kliensbeavatkozások számát. Ezeket az adatokat ismeri el hivatalosan a Nemzeti Drog Fókuszpont is, amely adatokat hitelesnek tekinti a Nemzeti Drogkoordináció is, mely alapján a hazai tűcsere programok forgalmát is áttekintve, évről-évre, a Kormány is elkészíti hivatalos éves jelentését,  az EU Drogmonitoring Központjának továbbítva.

A Kék Pont nem csatolta az ÁNTSZ engedélyt.

Semmilyen szakhatósági engedélyt nem szoktunk a beszámolóhoz csatolni, korábban sem tettük, amikor az önkormányzat egyhangúlag fogadta el a beszámolóinkat. Az engedély,  előzetes bejelentkezést követően, megtekinthető nyitvatartási időben, a program helyiségében.

A tűcsere programból a Kék Pont  konzultációs programjába küldött kliensek hány százaléka került másfajta kezelésbe,illetve rehabilitálódott?

Többször elmondtuk már, hogy egyrészt ezt nem tudjuk, mert utánkövetéses vizsgálatra erőforrásaink nincsenek. Másrészt, mivel sajnos Józsefvárosnak, minden korábbi civil szakmai javaslat ellenére sincs jelenleg sem drogstratégiája, így az injekciós droghasználókat fogadni képes, kiépített és átlátható kliensutakat biztosító ellátórendszere, ezen belül  drogambulanciája sem, az e fajta klienskövetési elvárás álságos és szakmailag komolytalan igény.

Ferenc Orsolya sérelmezte, hogy tűcsere programként, hatékonyságunkat a kiadott tűk száma alapján kívánnánk emelni, és a visszahozott tűk arányát itt nem vesszük figyelembe.

A WHO, ajánlásában egyértelműen a kiadott tűk száma és a kliensforgalom  alapján határozza meg a tűcsere programok hatékonyságát. Az egészségügyi világszervezet ajánlása szerint, hatékonynak az a program tekinthető, amelyben az injekciós használók évente, fejenként, legalább 100 steril tűt kapnak. A Kék Pont tűcsere programjában ez az arány tavaly 77db/fő volt.

A Kék Pont 2013-as szakmai beszámolója itt olvasható. Az anyag elkészülte óta, folyamatosan és drasztikusan emelkedik a Kék Pont nyolcadik kerületi tűcsere programjának forgalma. Napi forgalmunk jelenleg átlagosan 130 és 170 fő között van. Drogprobléma tehát van a Józsefvárosban, méghozzá óriási, akár a Kék Ponttal, akár nélküle. Ma Józsefváros képviselői úgy döntöttek, hogy a Kék Pont anyagi ellehetetlenítésén keresztül elvágják az utat ehhez a klienskörhöz, lényegében lemondanak több ezer kerületi drogfogyasztóról és az ő egészségügyi -és szociális ellátórendszerbe történő biztonságos integrálásukról.

A keddi bizottsági döntés után a  Kék Pont  ismét értékeli a tűcsere program körül kialakult helyzetet és hamarosan tájékoztatást ad további terveiről.