Cikkeink

Nem szegtünk megállapodást, helyreigazítást kérünk

A Magyar Nemzet online, 2013. szeptember 20-án,   “Mi van itt? Használt tűk tengere a Jószefvárosi Kék Pont környékén” címmel cikket közölt annak kapcsán, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat december 31-ei hatállyal felmondta az alapítvány tűcsere programjával kötött együttműködési megállapodást. A minket meg nem szólaltató cikkben az áll, hogy  “Az egyezség értelmében kedvezményes bérleményt kapott a Kék Pont, amely vállalta, hogy mind a kapualjakban, mind az utcán, köztereken eltüntetik a drogszemetet”, illetve hogy a Kék Pont “bevallottan nem képes betartani vállalását, a drogszemét eltakarítását.” A leírtakkal szemben az egyezség úgy szólt, hogy egy hármas drogszemét begyűjtés folyik a kerületben, melyben szervezetünk, önerőből,  a nem köztereken található fecskendők begyűjtésére vállalkozott és a rejtett droghasználói csoportokkal való kapcsolattartásra.

(fotó:Balogh Zoltán)

Ezt a 2010-ben kötött szóbeli megállapodást, 2011-ben meg is erősítettük. Az alábbiakben közöljük annak az email levelezésnek az egyik részletét, amelyben a Kék Pont, az Önkormányzat egyik munkatársának, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum akkori koordinátorának átküldi kérésére a hármas együttműködés partnerei közt lezajlott egyeztető találkozás emlékeztetőjét. Az elektronikus  levelet az Önkormányzat egyeztetésen résztvett munkatársa 2012. január 12-én megkapta, nyugtázta, a benne foglaltakat tehát jóváhagyta, hitelesnek értékelte.

“Egyeztetés a Józsefvárosi drogszemét begyűjtésében érdekelt partnerek között

Időpont:2011. december 9.
Résztvevők:
Kálmándy –Papp Ágnes KEF koordinátor, Józsefváros
Barna Erika- kommunikációs igazgató, Kék Pont Alapítvány
Gyékiss Roland és Dávid Ferenc – koordinátorok, Kék Pont
Antal Zalán – Városüzemeltetés, Józsefváros
Muhari István, – igazgató helyettes, Közterület-fenntartó

Előzmények:

2011. december elején, Rimán Edina alpolgármester asszony jelezte alapítványunk felé, hogy néhány közterületen megszaporodtak az eldobált használt fecskendők, és kérte annak kivizsgálását, hogy mit tudnak tenni ennek megoldására a feladatban érintett szervezetek. December 9-re egyeztető beszélgetést kezdeményezett a kék Pont Alapítvány, úgy is mint az újjáalakuló Józsefvárosi Kábítószerügyi Fórum egyik tagja, melynek igazgatója, Dr. Rácz József, egyben a KEF szakmai vezetője is. A meghívó szervezet , a korábbi 2010 tavaszi megállapodásnak megfelelően – hármas együttműködés született a Kék Pont, a Közterület-fenntartó és a korábbi Józsefváros Biztonságáért Kht között, a drogszemét biztonságos begyűjtése érdekében, Dr. Mészár Erika aljegyző asszony koordinációja mellett- kérte fel a feleket.

Egyeztetés:

Az egyeztetésen a Kék Pont képviselői hangsúlyozták, hogy feladatuknak tekintik a drogszemét biztonságos begyűjtésében való részvételt, azonban továbbra is úgy, hogy elsősorban humánerőforrás kapacitás híján- a korábbi pályázati támogatások is radikálisan csökkentek- az utcai munka során szisztematikusan és folyamatosan csak a rejtett droghasználói csoportok felderítését tudják vállalni, különös tekintettel a romházakra, üres telkekre, illegális shooting gallerykre. 2010 óta rendszeresen osztogatják azt a lakossági információs kártyát, amely egy náluk működő telefonos diszpécser vonalról informál, a veszélyes drogszemét bejelentésére vonatkozólag. A bejelentések nyomán, munkatársaik korlátozott, tehát ügyeleti időben kimennek a helyszínre és szakszerűen begyűjtik a veszélyes hulladékot. Egyéb időpontokban a begyűjtést a Közterület-fenntartó vállalta, illetve az egyeztetés ideje alatt éppen átalakulóban lévő Városüzemeltetési Iroda, amely megnövekedett létszámmal fog dolgozni a jövőben. A Kék Pont Alapítvány egyben jelezte, hogy 2011 végén együttműködési megállapodást írt alá a FŐKERT Nonprofit Zrt-vel, amelynek lényege, hogy 2012 első negyedévében a civil szervezet egy ingyenes képzést tart a Főkert 45 dolgozójának a területeken található drogszemét biztonságos begyűjtéséről és szakszerű elszállításáról, illetve a résztvevőknek információs szóróanyagokat biztosít. Ezt az együttműködési modellt, a Kék Pont, a józsefvárosi partnereknek is felajánlotta.
Az egyeztető felek megállapodtak abban, hogy egy a fentihez hasonló projekt kereteinek kölcsönös meghatározására visszatérnek a közeljövőben. A Városüzemeltetés részéről felmerült annak lehetősége is, hogy a civil lakosság informálása érdekében az alapítvány rendelkezésére bocsátják a kerületi közös képviselők adatbázisát.


Barna Erika
kommunikációs igazgató
Kék Pont Alapítvány”

A mai napon pedig az alábbi levelet küldjük az mno szerkesztőségének:

Tisztelettel kérjük a Magyar Nemzet online szerkesztőségét, hogy az újságírói etika szabályainak megfelelően, a fenti cikkben tett valótlan állításokat korrigálják, egyben készséggel állunk rendelkezésükre, amennyiben széleskörű, de legalább a kérdésben mindkét felet megszólaltató tájékoztatásra vállalkoznak, a civil lakosság elfogulatlan tájékoztatása érdekében!

Köszönettel:

Prof. Dr. Rácz József

igazgató, kuratóriumi elnök

Kék Pont Alapítvány