VÁLLALATOKNAK, SZAKMAI PARTNEREKNEK


Felépülés-központú szemléletben dolgozunk.
Célunk, hogy ambulanciáinkat átalakítsuk
felépülési központokká.

A FELÉPÜLÉSRŐL

Mi a felépülést egy döntést követő folyamatként látjuk. Felhagyni a problémás droghasználattal, vagy elengedni egy az egyénre nézve és/vagy környezetére súlyosan káros viselkedést, és folyamatosan tenni ennek sikeréért. Aki felépülővé válik, döntéseiben és választásaiban szabad lesz, dolgozik a saját kiteljesedésedén, fejleszti készségeit és harmóniára törekszik az őt körülvevő világgal. Úgy gondol magára, mint a befogadó közösség(ek) felelős és hasznos

Olvass tovább

SZAKEMBEREKNEK

2015 tavasza óta, amikor a brit felépülési-modell adaptációját elkezdtük bevezetni a Kék Pontban, jelentősen kibővítettük a konzultációk során használatos eszköztárunkat is. Olyan új fogalmakkal ismerkedtünk meg, amelyek a korábbi, jellemzőbben probléma-központú megközelítés helyett egy sokkal inkább megoldás –központú terápiás folyamatot szolgálnak.

Olvass tovább

VÁLLALATOKNAK

A Kék Pont egy 1997 óta bejegyzett, közhasznú civil szervezet. Célunk a  szenvedélybetegségek megelőzése, kezelése és a függőségek által okozott ártalmak csökkentése az egyén, a család és a társadalom vonatkozásában egyaránt. Jelenleg két fővárosi ambulanciát működtetünk. A Ferencvárosban (Bp, IX. ker.) van szervezetünk székhelye és központi ambulanciája, a másik ambulanciánk pedig

Olvass tovább

SOCIAL REPORTING STANDARD (SRS) jelentésünk

A Kék Pont Alapítvány 1996-os alapítása óta foglalkozik szerhasználók és családtagjaik segítésével. Nézetünk szerint erre a legjobb módszer a komplex, orvosi, (pszicho)szociális és közösségi szempontokat is tartalmazó eszköztár használata, ezzel együtt a felépülési szemlélet érvényre juttatása, ezért a napi gyakorlatunkban is ilyen szemléletben dolgozunk.

Munkánkról 2015 óta készítünk SRS jellegű beszámolót részben belső használatra, illetve a szakmai partnerek számára. Részben pedig azért, hogy a céges együttműködő partnerek tevékenységünkről a céges világban megszokott, ezért partnereink számára jól átlátható és könnyen értelmezhető formában kapjanak képet.

Az alapítvány által kezelt társadalmi kérdés rendkívül problémás: a drogproblémát az egyre erősödő kriminalizáció, az alkoholfüggőséget egyfajta kettős kommunikáció jellemzi. Emiatt mindkét típusú addikciót erős stigmatizáció sújtja, ami megnehezíti a problémák kezelését. Ezzel együtt a kérdéskör széles társadalmi rétegeket és viszonylag nagyszámú populációt érint: az injekciós droghasználók száma tízezer alattira becsülhető, az alkalmi fogyasztók aránya ennek ötszöröse is lehet, míg a szerhasználattal veszélyeztetett fiatalok több tízezren vannak. Az alkoholfüggőséggel és súlyos pszichiátriai problémákkal kapcsolatos kép még rosszabb: az ország közel 6%-a alkoholista, nagyjából minden ötödik ember küzd pszichiátriai kórképekkel. A hozzátartozókat is beleszámítva így az alapítvány által kezelt társadalmi problémával a lakosság jelentős része érintett.

Stratégiai szakmai céljaink közé tartozik ezért a 2015-2020-as időszakban a felépülés központú modell átvétele, terjesztése és bevezetése a napi munkába, a prevenció támogatása, a mértékletesség szemléletének terjesztése és a stigmatizáltság csökkentése. Az időszakra tervezett szervezeti céljaink elsősorban a magas színvonalú szakmai munka szervezeti, minőségügyi és anyagi alapjainak megteremtéséhez kapcsolódnak.

A napi munka két, külön szervezi egységet alkotó telephelyen, összesen öt szolgáltatás keretében, mintegy 50 munkatárssal zajlik. Szakembereink közt pszichiáterek, pszichológusok, addiktológiai konzultánsok, szociális munkások és más szociális szakmák képviselői vannak, munkatársaink többsége az egyéni konzultációban szerzett tapasztalat mellett valamilyen, a felépülés támogatásában használható speciális tudással (pl. család-,élmény-, csoportterápiás szakember, jogász, stb.) is rendelkezik. A szerhasználóknak és hozzátartozóiknak nyújtott egyéni és csoportos terápiás ülések mellett fiatalok számára közösségfejlesztő és prevenciós célú szabadidős elfoglaltságokat is kínálunk (pl. közösségi rádió, golf), illetve klienseinknek ingyenes jogsegélyt biztosítunk.

Az éves SRS beszámoló első három fejezete az alapítvány múltjáról, és az általunk kezelt probléma jelenlegi helyzetéről ad rövid képet. A negyedik fejezetben a társadalmi problémára a Kék Pont által nyújtott megoldásról, ezzel kapcsolatos stratégiai célunkról írunk. A célok mentén az évben végzett tevékenységeket az 5. pont, következő évi fejlesztési terveinket a 6. pont fejezete részletezi. Az SRS beszámolókat honlapunk nyilvános adatok oldaláról töltheti le.

Olvass tovább