Cikkeink

FELÉPÜLÉSI Mi-Micsoda

Vagyis mit gondolunk mi a Kék Pontban a FELÉPÜLÉSRŐL?

A Norvég Civil Alap  2015-ben támogatta a Felépülési Bajnokok című projektünket, amelyet 2015. március 1. és 2016. április 30. között valósítunk meg.Tevékenységünkben a brit felépülés-központú modell elsajátítása és a felépülők intenzív bevonásával történő szolgáltatásbővítés, progresszív eszköztár (felépülési bajnokok, felépülési térképek, storytelling-módszer) alkalmazásának adaptálása és a hazai felépülési mozgalom fellendítése kap hangsúlyt.

Ezen az oldalon folyamatosan közöljük a felépülés tematikáján belül  általunk már végiggondolt és röviden megfogalmazott értelmezéseket. A felépülés irodalma nagyon gazdag, s mivel magunk is törekszünk a szemlélet fokozatos elsajátítására, a módszer adaptációja közbeni folyamatos szakmai diskurzusra, igyekszünk a hozzánk érkező kérdések alapján is bővíteni ezt a “felépülési értelmező szótárt.”

 

 

 

1. Mi a felépülés?

Egy olyan folyamat, amely az életed valamilyen alapvető megváltoztatására irányul, pl. arra, hogy felhagyj a problémás droghasználattal. A döntést követően minden nap tenni azért, hogy fejleszd magad, és közelebb kerülj ahhoz a személyhez, akivé válni szeretnél. A felépülési folyamatnak  testi, lelki és szellemi dimenziói is vannak, amelyek együttes jelenlétéről és erősítéséről van szó.

2. Kit tekintünk felépülőnek?

Azt a személyt, aki meghozta a döntést, hogy változtat az életén, például hogy felhagyjon a problémás droghasználatával, vagy hogy elengedjen egy rá nézve és/vagy környezetére súlyosan káros viselkedést, és folyamatosan tesz ennek sikeréért. A felépülő polgár  döntéseiben és választásaiban szabad, dolgozik a saját kiteljesedésén, fejleszti készségeit és harmóniára törekszik az őt körülvevő világgal. Magára mint aktív, befogadó közösség(ek) felelős és hasznos tagjára gondol.

3. A felépülés az  absztinencia elérését jelenti, a szermentességet?

A felépülésnek nem feltétele a szermentesség, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy amikor igazán problémássá  vált az alkohol vagy bármilyen más tudatmódosító használata a személy életében, akkor már nem lesz képes annak a szernek  mértéktartó fogyasztására.

4. A felépülés tagadja-e az ártalomcsökkentés létjogosultságát?

Nem, az ártalomcsökkentés fontos eleme a felépülés központú szemléletnek is, és sok felépülési út elengedhetetlen része. Az aktív droghasználók számára az ártalomcsökkentés az egészségtudatosság felé vezető út eleje lehet. Az ártalomcsökkentő programok segíthetik a szerhasználattal kapcsolatos döntések megszületését is. Nem mondanak le azokról sem, akik egyelőre nem tudnak vagy nem akarnak leállni és  közvetítik feléjük a felépülés reményét, lehetőségét. És ne felejtsük el azt sem, hogy egy felépülő számára mindig fontos a még aktív használók felé való odafordulás, hisz  fontos referenciaszemély lehet előttük!

5. Kik a Felépülési Bajnokok?

A felépülés arcai és hangjai, akik megmutatják a felépülők, azok családja és barátai és a  közösség számára, hogy fel lehet épülni. A felépülési bajnokok támogatást és képzést kapnak, ami segít nekik ebben a szerepben. A felépülési bajnokok részt vesznek a szolgáltatások tervezésében, megvalósításában és értékelésében; tapasztalatukkal és tudásukkal aktívan alakítják a felépülőket megcélzó programokat.

6. Mi az a felépülési mozgalom?

Azon törekvések összessége, amelyek egyetértenek a felépülés ideájával és aktívan dolgoznak azért,  hogy ez a gondolat minél népszerűbb legyen és minél  több emberhez eljusson. A felépülési mozgalom nem csak a felépülők törekvéseit jelenti, nem csak a drogszakmából áll, sőt még csak nem is a szociális és egészségügyi terület képviselőiből áll, hanem bárki csatlakozhat hozzá, egyénileg és közösségileg, egyaránt. Szektorok és ágazatok közti összefogás, amely hirdeti a felépülés lehetőségeit és eredményességét.

7. Kik csatlakozhatnak a felépülési mozgalomhoz?

Bárki aki már elindult, vagy szeretne elindulni a felépülés útján. Nem elvárás a szer vagy probléma mentes élethelyzet, mindössze a változásra való igény.

8. Mi a különbség egy drogambulancia és egy felépülési központ között?

A Felépülési Központban több lehetőség van a terápiás folyamaton túli egyéb kiegészítő terápiákra és a felépülést szolgáló  szabadidős eltöltésekre. A Felépülési Központ egy sikerorientált szemléletet tükröz, a probléma-központúság  helyett egy megoldás-központú szemléletet hangsúlyoz jobban. A FK-ban szükséges és feltétel, hogy dolgozzanak felépülők is, szakmai segítőkként, munkatársként, önkéntesként egyaránt. Míg a drogambulancia egy alapvetően egészségügyi-szociális intézmény, a FK egy vegyesebb, tágabb műfajú, tágabb kereteket adó  (oktatási, foglalkoztatási, kulturális, művészeti, sport tevékenységeket is befogadó) centrum.

9. A Kék Pontnak van már felépülési központja?

Egyelőre nem vagyunk Felépülési Központ, de azon dolgozunk, hogy idővel azzá váljunk, hogy kiírhassunk magunkra. A következő időszakban induló kiegészítő terápiákról és a megajánlott szabadidős programokról folyamatosan tájékoztatunk honlapunkon és az ambulanciáinkon.

10. Dolgoznak-e köztünk felépülők?

Igen, kezdetektől fogva vannak munkatársaink között felépülők és  törekszünk arra, hogy a szervezeti hierarchia minden részébe bevonjuk a felépülőket, hiszen csak így tudjuk biztosítani, hogy szolgáltatásaink tényleg a célcsoportunk igényei szerint alakuljanak. A felügyelő bizottsági tagok közt, a professzionális segítőink között és munkatársaink, önkénteseink közt is vannak felépülők.

Van kérdésed a felépülés kapcsán? Írd meg nekünk! info@kekpont.hu


(Az illusztrációként használt kép forrása)

Ajánlott korábbi interjúink a témában:

A felépülési mozgalomban van az esély – interjú Prof. Rácz Józseffel, a Kék Pont igazgatójával

Mindig a felépülési úton – interjú Takács József pszichológusával, a Kék Pont felépülési koordinátorával

Jelenetek egy felépülő házasságból – Emília igaz története

Mindenestül odaadni magam – interjú Békési Tímea felépülő társfüggővel, addiktológiai konzultánssal

Felépülési Központ Ferencvárosnak – interjú Poros Tamás Gábor építész hallgatóval