Híreink

Progresszív drogellenes stratégia született Ferencvárosban

Sokszinű és  hosszabb távra tervezett prevenciós programokat,  helyben elérhető integrált egészségügyi és szociális ellátórendszert, és biztonságosabb iskolákat, köztereket és szórakozóhelyeket tűzött ki célul a Ferencvárosi Drogellenes Stratégia.

Nagy örömünkre szolgált a hír, hogy  több mint két  éves  közös munka, civil szakmai és önkormányzati egyeztető folyamat eredményeképpen,  a  Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestülete, március 17-én,  egyhangúlag fogadta el a Ferencvárosi Drogellenes Stratégiát, mely a 2015-2020 közötti időszakra határozta meg a kívánatos helyi beavatkozásokat. A stratégia szövege  immáron nyilvános a KEF honlapján is. A munkafolyamatban a Kék Pont is aktívan részt vett.

A dokumentum elkészültét egy kerületi szükségletfelmérés előzte meg a nemzetközi standardok között ismert ESPAD kérdőíves vizsgálat alapján, mely teljes egészében olvasható a stratégia mellékleteként. A helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjai, rendszeres és szoros együttműködésben, munkacsoportokban dolgozták ki a rövid, közép és hosszú távú célokat. A szakemberek, a Nemzeti Drogellenes Stratégia irányelveinek megfelelően, de a helyi  igényekre szabottan határozták meg a kerületi stratégia három pillérének  céljait:

A megelőzés, egészségfejlesztő pillér keretében egy sokszínű és folyamatosan rendelkezésre álló prevenciós paletta kialakításának igényét, a kezelés és ellátás pillérében egy helyben elérhető,  integrált ellátórendszer felállítását határozták meg, a felépülés-központú szemlélet jegyében, míg a kínálatcsökkentés/bűnmegelőzés fejezetben a biztonságosabb iskolák, közterek és szórakozóhelyek létrehozását emelték ki.

Természetesen a munka java ezzel nem zárult le, sőt, mivel minden stratégia annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle! A stratégiához évente készít cselekvési tervet a Ferencvárosi KEF – ezen máris dolgoznak a szakmeberek –  melyhez költségterveket is ajánlva kérik az önkormányzat hatékony támogatását. A stratégia megvalósulásának eredményeiről, minden év február 15-ig kap tájékoztatást a képviselőtestület.

A Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke  Kállay Gáborné szociális ügyekért felelős alpolgármester, szakmai vezetője Barna Erika addiktológiai konzultáns, a Kék Pont kommunikációs igazgatója. A stratégiai egyeztető munka sikerét sokban segítette Rapi István, az Önkormányzat ifjúsági -és drogügyi referense, a munkacsoportokat helyi szakemberek, Bosznyai Bea  (prevenció) szociális munkás, a Közért Ifipont és Ferencvárosi Tanoda munkatársa; Nagy Zsolt (kezelés, ellátás) addiktológiai konzultáns, az Irisz Szenvedélybetegek Nappali Ellátójának vezetője és Gávay Zoltán (kínálatcsökkentés, bűnmegelőzés), a Bohus Biztonsági szolgálat vezetője kooridnálták.