Híreink

Elhunyt László János professzor. Évekig volt felügyelőbizottsági tagunk.

Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy január 25-én elhunyt László János, a magyar és nemzetközi pszichológiai tudományos közösség kiemelkedő képviselője, a Pécsi Tudományegyetem professzora, az MTA doktora.  László János sok éven át a Kék Pont felügyelőbizottsági tagja volt; munkájáért köszönettel tartozunk.

A Magyar Pszichológiai Társaság elnöksége méltatta László János munkásságát.

“László János meghatározó szerepet játszott a hazai pszichológia legújabb történelmében, úgy is, mint kivételes képességű tudományos kutató és úgy is, mint kiváló tudományszervező és iskolateremtő nagy formátumú professzor. Különböző tudományterületeken végzett élvonalbeli kutatásokat. Szociálpszichológiai kutatásairól írt tanulmányain kívül nemzetközi elismertséget szerzett nyelvészeti, irodalomtudományi és színházművészeti írásaival is.

A Pécsi Tudományegyetemen a hazai pszichológus képzés új fellegvárának kiépítésével jelentősen hozzájárult a magyar pszichológia tudományának felvirágoztatásához. Intézetet és Doktori Iskolát alapított, megteremtve a narratív pszichológia olyan műhelyét, amelyet világszerte ismernek és elismernek. Kevesen mondhatják el magukról, hogy annyi jó nevű kutatót indítottak el a pályán, mint László János. 23 doktorandusz témavezetője volt, akik közül többen már meghatározó szereplői a hazai tudományos közéletnek. A doktoranduszok képzésében mutatott kiemelkedő eredményeit elismerve választották az Országos Doktori Tanács Elnökévé. László János nemzetközi hírű tudós volt, nemzetközi konferenciák rendszeres meghívott előadója, számos magyar és angol nyelven írt és díjazott szakkönyv szerzője, nemzetközi tudományos társaságok és nemzetközi szakfolyóiratok szerkesztőbizottsági tagja. Legutóbbi könyve egy neves angol kiadónál jelent meg (History tales and national identity. An introduction to narrative social psychology. Routledge, London, 2014). 2011-ben Akadémiai Díjat kapott, 2014-ben pedig Jean Paul Codol-díjat vehetett át az európai szociálpszichológia fejlődését szolgáló tevékenységéért. A Magyar Pszichológiai Társaság László János tudományos kiválóságát Ranschburg Pál Emlékéremmel ismerte el. László János munkássága révén számos tudományterületet érintő kérdésfelvetés és kutatási irány maradt ránk, amelyek megválaszolása és folytatása lehet az életművéhez és elragadó személyiségéhez méltó, jelenlétét ébren tartó magatartás valamennyiünk részéről.”