Híreink

A drogváltás jelensége injekciós droghasználókkal készült interjúkban

“A drogváltás  jelensége injekciós  droghasználókkal készült interjúkban” címmel megjelent a Rácz József – Csák Róbert – Karátson Renáta – Vadász Viktória  kutatása a Psychiatria Hungarica-ban (27,1:29-47.), a Magyar Pszichiátriai Társaság tudományos folyóiratában.

A vizsgált személyek a Kontakt program keretében működô tűcsere-programból kerültek ki (2010. december – 2011. február között).  A vizsgálatba kerülés kritériuma az elmúlt 30 napban legalább egyszeri injekciós mefedron használat volt. 17 személlyel készült interjú. Egy megállapítás a kutatás összegzéséből:

“A mefedron a kutatás tárgyát képezô populációban azért tehetett szert ilyen népszerűségre,mert mind az amfetamin, mind a heroin minôségeaz elmúlt években sokat romlott, illetve ahasználók többsége „nem érzett semmit” a meg szokott szer használata mellett, így a mefedronmindkét szerhasználói csoportban elsôdlegesvagy kizárólagos droggá vált. Ebben szerepet játszott legális volta és magas hatóanyagtartalma, ami intenzív hatást váltott ki.”

“Néhányan beszámoltak arról, hogy már nem tudják annyira növelni a bevitt mefedron-mennyiséget,hogy elérjék ugyanazt a hatást, mint a kezdetekben.A nyitottság, a boldogság, a pörgés ésbeszélgetés is elmúlt náluk, annak ellenére, hogyaz injektálások közötti idô akár 10–20 percre islecsökkent. Volt, aki szerint pszichésen és fizikálisan is tönkreteszi az embert a hosszú távúhasználat:

„Hogy mondjam, nem normális, épelméjű ember lesz tôle az ember. Lát dolgokat, beképzel dolgokat, rángatózás, idegrángatózás tôle, úgy alszik az ember, hogy pattog, mint egy gumilabda.”

A kutatásról szóló tudományos cikk itt olvasható.